Fransa

2015
6.3
Türkçe Altyazılı
2009
8.4
Türkçe Altyazılı
2018
8.0
Yerli Film
2023
7.9
2013
5.7